Stwierdzenie ukonstytuowania się Prezydium Kolegium Elektorów

Uchwała nr 14/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia ukonstytuowania się Prezydium Kolegium Elektorów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 2020-2024 oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Rektora