Stwierdzenie niedokonania wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów

Uchwała nr 24/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia niedokonania wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów