Stwierdzenie niedokonania wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów w drugim terminie

Uchwała nr 28/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia niedokonania wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów w drugim terminie