Stwierdzenie dokonania wyboru do Senatu

Uchwała nr 21/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu