Stwierdzenie dokonania wyboru do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 26/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi