Stwierdzenie dokonania wyboru do Senatu

Uchwała nr 29/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu w grupie nauczycieli akademickich we wszystkich Instytutach po powtórzeniu głosowania