Studiuj nowe kierunki w Krośnie!

Jeśli szukasz uczelni, w murach której każdy student jest równie ważny, gdzie zyskasz sposobność kształcenia się i rozwijania, dzięki licznym praktykom i stażom, gdzie zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale i nauczysz się, jak profesjonalnie wykorzystać nabyte umiejętności, – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie to miejsce dla Ciebie. Nie pozostając w tyle i podążając za nowymi trendami, potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego stale rozwijamy się poprzez tworzenie nowych specjalizacji oraz  współpracę z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami. Dzięki temu możemy otwierać kierunki dualne, a w roku akademickim 2021/2022 rozpoczynamy również kształcenie na dwóch nowych kierunkach licencjackich.

Marketing internetowy – to studia dualne o profilu praktycznym, co oznacza, że program przeprowadzany i realizowany jest w kooperacji z partnerami strategicznymi, w tym wypadku z Agencją „KS”, która od lat działa w „świecie internetowym” w zakresie pozycjonowania stron webowych. Studia na kierunku marketing internetowy dają możliwość współpracy ze specjalistami i zdobywania aktualnej wiedzy, której fundament stanowią realne twarde dane. To ogromne ułatwienie i wielka szansa dla studentów, którzy już w trakcie swoich studiów mogą sprawdzić jak wygląda praca i współczesne wyzwania rynku, a także odbyć praktyki zawodowe w współpracującej z uczelnią firmie.

Przygotowanie do pracy jako specjalista do spraw marketingu internetowego w świecie, gdzie duża część naszego życia „odbywa się” w przestrzeni internetowej, gdzie komunikujemy się ze światem za pomocą portali internetowych, w czasach zdalnego nauczania, konferencji i spotkań on-line, daje gwarancję dobrze zainwestowanego czasu poświęconego na studia oraz ułatwia znalezienie pracy przyszłym absolwentom tego kierunku, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w interaktywnych agencjach marketingowych, działach marketingu i promocji instytucji i przedsiębiorstw oferujących swoje usługi poprzez sieć Internet i media społecznościowe. Co istotne, absolwenci kierunku marketing internetowy dzięki biegłej znajomości języka obcego (poziom B2) będą mogli współpracować z zagranicznymi partnerami oraz brać udział w projektach o zasięgu międzynarodowym.

Położnictwo – Wsłuchując się w potrzeby rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od października 2021 rozpoczyna kształcenie na kierunku Położnictwo. To bardzo ważny krok, biorąc pod uwagę strukturę wieku osób pracujących w zawodzie położnej – wiele z obecnie pracujących w zawodzie w najbliższych latach odejdzie na emeryturę. Rozpoczęcie studiów na naszym kierunku to szansa na zdobycie wykształcenia i uprawnień w zawodzie, który potrzebuje młodych, empatycznych, energicznych i chętnych do pomocy osób. Absolwenci studiów pierwszego stopnia wraz z uzyskaniem tytułu licencjata nabywają umiejętności niezbędne do pomocy i wykonywania pracy dla kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie. Dzięki funkcjonującemu w murach Uczelni i rozwiniętemu we współpracy z Pielęgniarstwem nowoczesnemu Centrum Symulacji Medycznej, studenci zdobywają wiedzę, doskonalą praktyczne umiejętności, mogą zobaczyć, przekonać się i pracować w warunkach niemalże identycznych do tych, w których odbywa się praca położnej. Uczelnia współpracuje również z podmiotami leczniczymi w Krośnie i sąsiednich powiatach, gdzie studenci będą mogli odbywać praktyki i staże.

Automatyka i robotyka stypendia  
To kierunek realizowany na naszej Uczelni od 2020 roku – kształci specjalistów, którzy potrafią działać w nowoczesnych dziedzinach technicznych. Warto podkreślić, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie posiada nowoczesne laboratoria, a studenci mają możliwość udziału w innowacyjnych projektach badawczo rozwojowych, które są skarbnicą wiedzy o nowych technologiach. Studenci mają także szansę uczestniczyć w pracach nad rozwojem robotów mobilnych. Nasi absolwenci uzyskują tytuł inżyniera w zakresie automatyki i robotyki – potrafią tworzyć oprogramowania i budować urządzenia techniczne. Od października została otwarta również nowa specjalność Elektronika samochodowa i elektromobilność – i tym razem stawiamy na potrzeby rynku pracy, mając na względzie szeroko pojętą e-mobilność, samochody elektryczne, e-hulajnogi, drony, roboty oraz urządzenia elektroniczne. Od nowego roku akademickiego 2021/2022 kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka będzie realizowane w systemie dualnym, przy współpracy z partnerami i pracodawcami, którzy będą nieocenionym wsparciem dla studentów, a także pozwolą rozwinąć umiejętności praktyczne i zdobyć ogrom wiedzy potrzebnej w przyszłej pracy i rozwoju kariery zawodowej (3 dni zajęć na uczelni, 2 dni zajęć w przedsiębiorstwie). Dla najlepszych studentów przewidziane jest stypendium 1000 zł miesięcznie.

Automatyka i robotyka

Inżynieria środowiska to kierunek od lat realizowany w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Studia kształcą inżynierów w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowniczych oraz klimatyzacji i wentylacji . Studenci doskonalą swoje umiejętności poprzez tworzenie rysunków technicznych, obliczenia, zagadnienia informatyczne oraz liczne zajęcia „w terenie”. Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o pracę w administracji państwowej, biurach projektowych, urzędach kontrolnych, a po odbyciu odpowiedniej praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane pozwalające pracować na stanowisku kierownika budowy, inspektora nadzoru czy projektanta. Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Inżynieria środowiska otwiera nową specjalność dualną – Gospodarka obiegu zamkniętego. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu przez Karpacką Państwową Uczelnię umowy z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym. To szansa dla studentów na zdobycie praktycznej wiedzy oraz odbycie praktyk i staży w jednym z największych przedsiębiorstw w naszej okolicy. Zajęcia będą odbywać się przy wsparciu i z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa. Dla najlepszych jest to szansa na stałe zatrudnienie.

Studia dualne szansą na rozwój
Warto podkreślić, że studia dualne dają możliwość współpracy z partnerami biznesowymi, firmami i przedsiębiorstwami. Dzięki nim nasi studenci zyskują niepowtarzalną szansę na rozwój kariery zawodowej już podczas studiów – stają się cenni dla pracodawców dzięki wiedzy i umiejętnościom twardym oraz miękkim, co daje im liczne przewagi na rynku pracy. Niejednokrotnie nawiązują profesjonalną współpracę w trakcie kształcenia, stając się specjalistami już w trakcie studiów.

Dołącz do nas, warto się rozwijać!