STUDIUJ DOBRE KIERUNKI W KROŚNIE

Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Kształcimy praktycznie. Wspieramy studenckie pasje. Oferujemy granty, zagraniczne wyjazdy oraz wysokie stypendia. Zarejestruj się i studiuj dobre kierunki w PWSZ w Krośnie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Pigonia w Krośnie od dwudziestu lat kształci młodzież z regionu. W Krośnie – niezwykłym mieście – udało się zbudować szkołę wyższą, w której młodzi ludzie mogą studiować na studiach:


Przemiany zachodzące w Polsce sprawiły, że studia zyskują w oczach pracodawców, studentów i ich rodzin. Od tego roku w krośnieńskiej uczelni można również uzyskać tytuł magistra na kierunkach Inżynieria produkcji i Zarządzanie.  

Uczymy się przez całe życie
Uczelnia ma w swojej ofercie studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i kursy językowe. PWSZ w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council, oferującym egzaminy Cambrigde ESOL. Uczelnia podpisała ponad 60 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi, umożliwiając dzięki temu studentom i pracownikom wyjazdy do zagranicznych uczelni w ramach Programu Erasmus, a także do Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. 

Współpraca z firmami

PWSZ kształci na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki licznym kontaktom uczelni z przedstawicielami przemysłu, przedsiębiorstw i instytucji samorządowych umożliwia studentom zetknięcie się z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów, co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w krótkim czasie po zakończeniu studiów. 

Twórczo i kulturalnie
Oprócz współpracy z przedsiębiorcami uczelnia realizuje wiele działań o charakterze naukowym, popularnonaukowym i dydaktycznym. Do najważniejszych należy zaliczyć tematyczne cykle wykładowe: Forum KrośnieńskiePolska i jej sąsiedziŚladami Pika Mirandoli – spotkania literackie, a także wykłady poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości

Działalność studencka
Samorząd studencki to, poza zabawą i rozrywką, możliwość prowadzenia badań naukowych przez studentów, organizacja w Krośnie ogólnopolskiej konferencji Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Szanse na uprawienie wyczynowych sportów  indywidualnych i zespołowych (czterokrotne złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Kobiet).

Dla młodzieży i najmłodszych
Uczelnia realizuje bogatą ofertę zajęć dla młodzieży w formie otwartych wykładów, warsztatów i zajęć laboratoryjnych oraz w rocznych cyklach zajęć dydaktycznych, np. Akademia Młodych obejmujących zajęcia artystyczne, wiedzę o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz naukach stosowanych. 


Wybierając studia w Krośnie, wybierasz UCZELNIĘ NA MIEJSCU.


Ponad 2200 studentów dodaje naszemu pięknemu miastu urody i energii, co czyni z lat spędzonych na studiach okres niezapomniany. Zapraszamy wszystkich, którzy szukają dobrej szkoły wyższej, do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.