Studiuj bezpiecznie – organizacja zajęć w nowym roku akademickim

Spotykamy się 1 października na Uczelni. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników przygotowano wytyczne dotyczące pracy Uczelni  w roku akademickim 2020/2021.

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Zarządzenie Rektora KPU w Krośnie w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania Uczelni po zniesieniu ograniczenia jej działalności w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz aktualizacji procedur związanych z COVID -19

Zasady zachowania reżimu sanitarnego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników, studentów lub uczestników studiów podyplomowych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Rekomendacje

Zachęcamy także do zapoznania się z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi organizacji pracy Uczelni od 1 października 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus–informacje-i-rekomendacje