Zakładanie ogrodu jadalnego z elementami permakultury

Nazwa kursu Kurs zakładania ogrodu jadalnego z elementami permakultury
 Opłata 250 zł
 Czas trwania kursu 18 godzin lekcyjnych
 Język wykładowy Język polski
 Limit przyjęć 15 osób
 Termin składania dokumentówTermin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021
 Opis kursuUczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat zakładania i pielęgnacji ogrodu jadalnego, ze szczególnym uwzględnieniem technik permakulturowych
 Wymagane dokumentyPodanie o przyjęcie na kurs (DO WYDRUKOWANIA PO REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ) Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych. W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty.
 Terminy zajęćUWAGA NOWE TERMINY – 23, 24 października 2021, szczegóły wkrótce. Forma kursu: on-line
 Program kursuKurs obejmował będzie 18 godzin zajęć wykładowych   Program szkolenia obejmuje zagadnienia:  Dobór warzyw i ziół do ogrodu jadalnego z uwzględnieniem roślin typu superfood;   Naturalne nawozy i techniki kompostowania podłoża Metody zakładania rabat podwyższonych i wg technik permakulturowych, uprawa współrzędna roślin;Niechemiczne metody pielęgnacji warzyw i ziół.
 Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza  Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i nowe umiejętności dotyczące wykonania ogrodów jadalnych z zastosowaniem technik permakulturowych. Absolwent kursu będzie potrafił: 1. Opracować projekt rabaty warzywno-ziołowej. 2. Dobrać gatunki roślin do wymogów siedliskowych i potrzeb własnych. 3. Dobrać niechemiczną metodę ochrony warzyw i ziół przed agrofagami.
 Kierownik kursu Dr inż. Marta Pisarek

Kontakt:

Instytut Zdrowia i Gospodarki

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13 43  755 80

Dokumenty należy składać:

Instytut Zdrowia i Gospodarki  

ul. Dmochowskiego 12 

38-400 Krosno

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY