Wybrane obszary pedagogiki specjalnej – warsztaty

Dla kogo adresowane:

Warsztaty dla nauczycieli szkół różnego typu i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zainteresowanych osób.

Program:

1. Metody diagnozy dziecka niepełnosprawnego.

2. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym.

3. Niepełnosprawność intelektualna  – charakterystyka pracy.

4. Surdopedagogika, Tyflopedagogika- podstawowe informacje, klasyfikacje, charakterystyka pracy.

5. Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm wczesnodziecięcy, Autyzm atypowy, Zespół Aspergera, Zespół Retta.

6. Zaburzenia zachowania: zaburzenia emocjonalne, ADH.

7. Dzieci wybitnie uzdolnione

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w budynku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
Czas trwania warsztatów: 30 godzin
Koszt: 300 zł brutto

Opłata rekrutacyjna 50 zł wliczana w koszt warsztatów


Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz rejestracyjny
  • Potwierdzenie wpłaty na konto:

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

TytułemWybrane obszary pedagogiki specjalnej

wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatu

Termin składania podań – do 30 listopada 2020 roku

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY