Kurs praktyk treningu zastępowania agresji (Amity®ART)

Dla kogo adresowany:
Kurs adresowany jest  dla studentów, w szczególności kierunków pedagogicznych, chcących uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kontroli złości, konstruktywnych relacji społecznych oraz wnioskowania moralnego, co jest niezbędne w pracy pedagoga oraz pedagogów szkolnych, terapeutów pracujących w różnych placówkach oświatowych, zakładach dla nieletnich i in.

Prowadzący: 
dr Iryna Durkalevych, Сertyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity®ART.

Cel: 
uzyskanie wiedzy, rozwój umiejętności społecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Program kursu: 
składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów:

 • „Umiejętności społeczne” (składnik behawioralny),
 • „Kontrola złości” (składnik afektywny),
 • „Wnioskowanie moralne” (składnik poznawczy).

Dlaczego warto zapisać się na kurs:

 • Uczestnicy treningu „Praktyk TZA (Amity®ART)” poznają własny poziom złości oraz agresji, poziom rozwoju umiejętności społecznych oraz wnioskowania moralnego za pomocą skutecznych współczesnych narzędzi diagnostycznych.
 • Uczestnicy nabędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności, dzięki którym będą umieli:
 • Wcześnie zdiagnozować przejawy złości, kontrolować własne negatywne stany emocjonalne (złość) oraz zachowywać się nieagresywnie w relacjach z innymi;
 • Opanują umiejętności prospołeczne, niezbędne do skutecznego negocjowania we własnych środowiskach społecznych (uczelnianym, rodzinnym, zawodowym);
 • Nauczą się wnioskowania moralnego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikatpotwierdzający ukończenie kursu specjalistycznego „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)” według A. P. Goldsteina, B. Glika z hologramem na usługach Instytutu  Amity®ART. Koszt certyfikatu – 30 zł.;
 • Podręcznik z płytą (zawierający materiały niezbędne do przeprowadzenia treningów, kwestionariuszy obserwacji i in.). Koszt podręcznika – 115, 50 zł.;
 • Kompetencje prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą, m. in. agresywną;
 • możliwość bezpłatnej konsultacji w trakcie samodzielnej praktyki.

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład teoretyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, kwestionariusze diagnozy agresji, umiejętności społecznych oraz moralności (z udzielaniem informacji zwrotnej), prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach.

Organizacja zajęć: 
Zajęcia odbywają się w budynku  KPU w Krośnie, ul. K. Wielkiego 8.
Trening prowadzony jest dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych.

Koszt szkolenia: 1400 zł.
Czas trwania kursu: 30 godzin (4 dni).

Wymagane dokumenty:
Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub
 • Świadectwo dojrzałości lub
 • Dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

Dokumenty proszę przesyłać na adres:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kurs ART
K. Wielkiego 8
38-400 Krosno
Kontakt: 13-43-755-40
E-mail:  ih@kpu.krosno.pl

Rejestracja elektroniczna:

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY

Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).