Kurs z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania salonem SPA.

Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, pracownikow firm oraz instytucji pragnących uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi aplikacji Versum ora dla studentów.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się systemem zarządzania salonem SPA. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z tego oprogramowania.

Cel kursu:
Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu firmą typu salon SPA przy użyciu kilku aplikacji Versum.
Program kursu:
1. Tworzenie konta w systemie
2. Tworzenie pracowników salonu
3. Dodanie klientów, grup klientów (firmy)
4. Ustalanie terminarza wizyt klientów
5. Dodawanie usług salonu
6. Gospodarka magazynowa – zakup artykułów do salonu
7. Sprzedaż usług, artykułów
8. Prowadzenie grafiku pracowników
9. Komunikacja z klientem, rezerwacja on-line
10. Prowadzenie kasy, rozliczeń
Również ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o odbiorcach. Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik kursu z zakresu obsługi aplikacji Versum.
powinien:
1. Zakładać nową firmę w systemie, dokonać konfiguracji parametrów firmy, jej struktury organizacyjne.
2. Tworzyć harmonogramy pracy pracowników salonu oraz harmonogramy wizyt klientów salonu.
3. Tworzyć dokumenty magazynowe, dokumenty handlowe, przygotować sprzedaż detaliczną, kartoteki asortymentów, inwentaryzacji, bilansu otwarcia kasy,
4. Przeprowadzać sprawnie klasyfikację rodzajową środków trwałych (gospodarka magazynowa) artykułów SPA, z możliwością jej uzupełniania w programie.
5. Założyć i obsługiwać kalendarz, wprowadzać dane kartotekowe, akta osobowe, umowy, prowadzić czas pracy w systemie Versum
1. Tworzyć zarządzanie relacjami z klientami jako opcji w systemie Versum
2. Tworzyć fakturę sprzedaży w różnych konfiguracjach

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się on –line na podstawie ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu : 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 140 zł dla pozostałych uczestników
Wymagane dokumenty:
Kserokopia dowodu osobistego
Wypełniony formularz rekrutacyjny
Potwierdzenie wpłaty na konto:
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania salonem SPA.

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021