Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta

Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta

Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, pracowników służby zdrowia, Hospicjum. Domów Seniora, pielęgniarek środowiskowych oraz studentów, pragnących uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi dr Eryk. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z tego oprogramowania.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się aplikacją dr Eryk.

Cel kursu:
Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu systemem obsługi pacjenta poprzez aplikację dr Eryk.

Program kursu:
dr Eryk – Oprogramowanie specjalistyczne
• Pielęgniarka ambulatoryjna (ustawić wykonanie zabiegu, wykonać zabieg w systemie, wystawić skierowanie do jednostki leczniczej, pobrać dane medyczne, uzupełnić dane osobowe, dopisać wywiad pielęgniarski, wpisać choroby, uczulenia itd.),
• Rejestratorka w przychodni (prowadzić kalendarz lekarzy, zmieniać wizytę pacjenta, uzupełniać dane, itd.),
• Pielęgniarka szkolna (przeprowadzić w klasie testy przesiewowe, sprawdzić BMI uczniów, czystość, wykonać pogadankę na tematy zdrowia i higieny u dzieci
i młodzieży),
• Rehabilitantka (prowadzić kalendarz rehabilitacji, zmieniać wizytę pacjenta, uzupełniać dane, itd.),
• Moduł lekarski/kierownika medycznego – e-recepty (wypisać e-receptę na leki stałe, pobrać raport z rejestracji w dniu, miesiącu, przygotować fakturę na usługi dla pacjenta, hurtowni medycznej)

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik kursu z zakresu obsługi aplikacji
dr Eryk powinien m.in.:
• Obsługiwać moduły w systemie poprzez poprawne logowanie
• Tworzyć dokumentację medyczną EDM, dokumenty księgowe (faktury z zabiegów, wizyt),
• Rozpoznawać aplikację do wykonania rozwiązania problemu,
• Założyć i obsługiwać kalendarz wizyt u lekarza, wprowadzać dane kartotekowe, akta osobowe,

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się on –line na podstawie ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 130 zł dla pozostałych uczestników
Wymagane dokumenty:
         Wypełniony formularz rekrutacyjny
         Potwierdzenie wpłaty na konto:

nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021