Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów przydomowych

Liczba godzin zajęć (ogółem): 60 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji projektowych

Odpłatność: 1100 zł

Kierownik kursu: dr inż. Marta Pisarek

Opis kursu:

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawę gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak wykonywać prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak ergonomicznie wykorzystać przestrzeń.

Program kursu:

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • główne zasady projektowania ogrodów z podziałem na scenerie (przedogródek, ogród wypoczynkowy, miejsca rekreacyjne i place zabaw, ogród ozdobny i użytkowy);
  • nowatorskie rozwiązania w projektowaniu nasadzeń rabatowych i zakładania trawnika; dostosowane doboru gatunków roślin do lokalnych warunków i stylu projektu;
  • praktyczne sposoby budowy nawierzchni, murków oporowych, elementów małej architektury ogrodowej;
  • prawidłowe zasady i sposoby nawożenia roślin;
  • prawidłowe zasady formowania nasadzeń, ochrony przed chorobami i szkodnikami.

Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika (zdobyta wiedza/ umiejętności/ kompetencje)

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat zakładania i pielęgnacji ogrodu przydomowego oraz umiejętność doboru gatunków i pielęgnacji roślin ozdobnych.

            Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Limit przyjęć: 15 osób

Miejsce realizacji zajęć: zajęcia on-line i stacjonarnie

Termin zgłoszenia: 31.03.2023r.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie na kurs (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

Kontakt:

Instytut Zdrowia i Gospodarki

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13 43 755 80

Dokumenty należy składać:

Instytut Zdrowia i Gospodarki  

ul. Dmochowskiego 12 

38-400 Krosno

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY