Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów

Nazwa kursu:
Projektowanie i pielęgnacja ogrodów
Opłata: 400 zł
Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych
Limit przyjęć: 15 osób

TERMINY – przełom stycznia i lutego 2021, szczegóły wkrótce. Forma kursu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju (stacjonarna lub mieszana).

Termin składania podań –  do 30 grudnia 2020 r.


Opis kursu
Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawę gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak wykonywać prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak ergonomicznie wykorzystać przestrzeń.
Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na kurs
– kserokopia ukończenia szkoły średniej

Warunkiem utworzenia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów

W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty

Terminy zajęć: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele
Program kursu: kurs obejmował będzie 60 godzin zajęć, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych
Program kursu obejmuje:
• główne zasady projektowania ogrodów z podziałem na scenerie (przedogródek, ogród wypoczynkowy, miejsca rekreacyjne i place zabaw, ogród ozdobny i użytkowy);
• nowatorskie rozwiązania w projektowaniu nasadzeń i elementów małej architektury, dostosowane do lokalnych warunków i stylu projektu;
• praktyczne sposoby budowy nawierzchni, murków oporowych, elementów małej architektury ogrodowej;
• prawidłowe zasady i sposoby nawożenia roślin
• prawidłowe zasady formowania nasadzeń, ochrony przed chorobami i szkodnikami.
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Absolwent kursu będzie potrafił:
1. Opracować projekt koncepcyjny ogrodu.
2. Dokonać wyboru gatunków roślin do typu ogrodu, lokalnego siedliska, potrzeb użytkownika.
3. Wykonać nawierzchnię ścieżek, zaproponować odpowiednią małą architekturę.
4. Dokonać monitoringu ogrodu i rozpoznawać choroby oraz szkodniki roślin ozdobnych.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem.

Komplet dokumentów należy złożyć: do 30 grudnia 2020 r.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12, 38 – 400 Krosno
tel. 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY