Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów


Opłata: 400 zł
Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych
Limit przyjęć: minimum 20 osób
Opis kursu:
Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawy gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi, co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak wykonywać prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak ergonomicznie wykorzystać przestrzeń.

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na kurs,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kserokopia ukończenia szkoły średniej.

Warunkiem utworzenia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty.
Terminy zajęć: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, również w formie zdalnej
Program kursu: kurs obejmował będzie 60 godzin zajęć, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych

Program kursu obejmuje:
• główne zasady projektowania ogrodów z podziałem na scenerie (przedogródek, ogród wypoczynkowy, miejsca rekreacyjne i place zabaw, ogród ozdobny i użytkowy);
• nowatorskie rozwiązania w projektowaniu nasadzeń i elementów małej architektury, dostosowane do lokalnych warunków i stylu projektu;
• praktyczne sposoby budowy nawierzchni, murków oporowych, elementów małej architektury ogrodowej;
• prawidłowe zasady i sposoby nawożenia roślin;
• prawidłowe zasady formowania nasadzeń, ochrony przed chorobami i szkodnikami.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Absolwent kursu będzie potrafił:
1. Opracować projekt koncepcyjny ogrodu.
2. Dokonać wyboru gatunków roślin do typu ogrodu, lokalnego siedliska, potrzeb użytkownika.
3. Wykonać nawierzchnię ścieżek, zaproponować odpowiednią małą architekturę.
4. Dokonać monitoringu ogrodu i rozpoznawać choroby oraz szkodniki roślin ozdobnych.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów KPU w Krośnie, Rynek 1, pok. nr 01, lub drogą pocztową.

Miejsce zajęć:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Dodatkowe informacje:
KPU w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno
tel. 13 43 755 80
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY