Kurs Hortiterapia w pracy z osobami z rożnego typu dysfunkcjami

Hortiterapia w pracy z osobami z różnego typu dysfunkcjami

Opis kursu:

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat wykorzystania terapii ogrodem w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami oraz zakładania i pielęgnowania ogrodu hortiterapeutycznego. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi, co umożliwia słuchaczom rozwój nowych umiejętności terapeutycznych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak  zaprojektować ogród terapeutyczny przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu.

Program kursu:

Kurs obejmował będzie 60 godzin zajęć, w tym 26 godz. wykładów i 34 godz. zajęć praktycznych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zagadnienia  psychologii środowiskowej – 2 godz.
 • Metody hortiterapeutyczne w pracy z pacjentem – 4 godz.
 • Wsparcie finansowe przedsięwzięć hortiterapeutycznych – 2 godz.
 • Pierwsza pomoc medyczna – 2 godz.
 • Wykorzystanie roślin we współczesnej medycynie – 2 godz.
 • Zajęcia rehabilitacyjne w terapii ogrodowej – 2 godz.
 • Podstawy treningu zdrowotnego – 2 godz.
 • Podstawy uprawy i nawożenia roślin stosowanych w hortiterapii – 8 godz.
 • Dobór roślin do hortiterapii – 16 godz.
 • Ochrona roślin w ogrodzie terapeutycznym – 4 godz.
 • Rośliny dzikorosnące w przyrodoterapii – 2 godz.
 • Zwierzęta w ogrodach terapeutycznych – 2 godz.
 • Mała architektura w ogrodach terapeutycznych – 4 godz.
 • Projektowanie ogrodów terapeutycznych – 8 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:

Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i nowe umiejętności dotyczące wykorzystania ogrodów w terapii osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich projektowania  zgodnie z zasadami ogrodolecznictwa.

Absolwent kursu będzie potrafił:

 1. Opracować program terapeutyczny dla podopiecznych.
 2. Dobrać zajęcia hortiterapeutyczne.
 3. Wykonać projekt ogrodu zdrowia.
 4. Dokonać monitoringu ogrodu i rozpoznawać choroby oraz szkodniki roślin ozdobnych.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na kurs.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych.
 • W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty.

Opłata: 600 zł

Limit przyjęć: 15 osób 

Kierownik kursu: dr inż. Marta Pisarek

TERMINY – listopad 2021. Forma kursu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju (stacjonarna lub hybrydowa).

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021

Kontakt:
Instytut Zdrowia i Gospodarki
Ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
tel. 13 43  755 80

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY