IT Academy Microsoft – Kontakt

Kontakt w sprawie informacji o zasadach uzyskania Certyfikatu, możliwości odbycia kursów e-learningowych proszę kierować do koordynatora projektu IT Academy Microsoft.

Od października 2020 będzie pełniony dyżur koordynatora IT Academy Microsoft w budynku PWSZ Krosno-Turaszówka w pok. 1.

Środa godz. 12.00-13.00

Dane kontaktowe:

mgr Robert Rajs
Studium Nauk Matematyczno Przyrodniczych PWSZ Krosno
robert.rajs@kpu.krosno.pl oraz albert7@wp.pl

www.itacademy.pwsz.krosno.pl