IT Academy Microsoft – Certyfikat


Zasady otrzymywania certyfikatu IT Academy Microsoft


Każdy student, który w planach studiów ma przedmiot informatyczny może ubiegać się o Certyfikat IT Academy Microsoft.

Otrzymanie niniejszego Certyfikatu opiera się o następujące zasady:

 • Przedmioty, które uprawniają do otrzymania Certyfikatu:
  Technologia informacyjna,
  Komputery w edukacji
  Informatyka w turystyce i rekreacji
  Komputerowe przygotowanie publikacji
  Informatyczne systemy projektowe w mechanice
  i inne (do konsultacji z Koordynatorem IT Academy Microsoft).
 • Uzyskanie z powyższego przedmiotu oceny Bardzo dobry.
 • Liczba godzin w toku studiów na przedmiot informatyczny – 30 godzin.
 • Przedmiot informatyczny objęty IT Academy realizuje pracownik zatrudniony w Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, który posiada stosowne wykształcenie (w tym kierunkowe wyższe pedagogiczne), jest posiadaczem zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających jego dodatkowe kwalifikacje informatyczne. 
 • Dopuszcza się prowadzących przedmioty informatyczne, którzy nie są zatrudnieni w Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, realizujących przedmioty informatyczne w swoich jednostkach do wybrania najlepszych studentów do Certyfikacji.
 • Realizowany przez nich przedmiot ma być „zaadoptowany” (treści kształcenia przedmiotu) przez Koordynatora IT Academy Microsoft.
 • Procedura adopcji takiego przedmiotu ma zawierać min. 50% zagadnień opartych na oprogramowaniu firmy Microsoft. 
 • Projekt – dodatkowy element otrzymania Certyfikatu:
  Przygotowanie projektu. Tematyka projektu powinna być związana z kierunkiem studiów.          

  Przykładowe tematy:            
 • „Ośrodki pedagogiczne w regionie”,
 •  „Strona internetowa hotelu”,
 •  „Zasady gry w piłkę siatkową”,
 •  „Pisarze i poeci okresu Oświecenia”,
 •  „Budowa silnika spalinowego”,
 •  „Geologia na terenie województwa Podkarpackiego”,
 •  „Hodowla roślin – rośliny strączkowe”
 •  „Podstawy konstrukcji budynku”
 •  „Historia narodów Federacji Rosyjskiej”
 •  „Niemieckie „landy” – prezentacja”
 • i inne (w zależności od kierunku kształcenia).

  Wykonanie projektu można przedstawić w proponowanej poniżej formie i powinien być zrealizowany przy użyciu np.
   

 • Strona internetowa (wykonanie Front Page)
 • Prezentacja multimedialna (wykonanie Power Point 2003/2007)
 • Symulacja kalkulacji wyjazdu turystycznego (wykonanie Excel)
 • Plakat, Zaproszenie (wykonanie Ms Picture Publisher, Photoshop)
 • Projekt, schemat (organizacyjny, blokowy), plany (miast, budynków (wykonanie Ms Visio).
 • Termin oddania pracy – 30 dni przed ukończeniem semestru w którym kończy się przedmiot informatyczny.
  Zaliczenie przedmiotu kończy się oceną. Wskazani przez prowadzącego zajęcia studenci przystępują do przygotowania swojego  projektu, który jest ostatnim składnikiem decydującym o uzyskaniu/ nieuzyskaniu Certyfikatu IT Academy Microsoft.
 • Zaliczenie projektu następuje u Koordynatora IT Academy (Lokalna).
   Koordynator projektu ostatecznie zatwierdza projekt w czasie konsultacji. Każdy student powinien wykazać się wiedzą praktyczną  z zakresu swojego projektu, który przedstawia.
 • Po otrzymaniu pozytywnej opinii – Koordynator ostatecznie zatwierdza wszystkie składniki (ocena BDB z przedmiotu, pozytywna opinia z projektu) i wystawia Certyfikat IT Academy Microsoft

  Koordynator IT Academy
  Microsoft PWSZ Krosno  
  mgr Robert Rajs