Informatyczne zarządzanie firmą w chmurze Asseco Wapro

Dla kogo adresowany:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych,  pracowników firm oraz instytucji pragnących  uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi systemów w zarządzaniu firmą oraz dla studentów. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się systemami w  zarządzaniu firmą. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z oprogramowania.

Cel kursu:
Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie modułów w funkcjonowaniu firmy. Całość kursu będzie prowadzona na oprogramowaniu Asseco Wapro. 

Program kursu:

 1. WF MAG – ćwiczenia z dokumentów magazynowych, sprzedaży detalicznej, dokumentów handlowych, kartoteki asortymentów, inwentaryzacji, bilansu otwarcia, przedstawianie faktur i inne.
 2. WF BeST – ćwiczenia z klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, z możliwością jej uzupełniania, wyposażenie (podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka), przypisanie elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii, amortyzacja (możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej),
 3. WF GANG – ćwiczenia z założenia nowej firmy w systemie, konfiguracja parametrów firmy, tworzenie struktury organizacyjnej, założenie i obsługa kalendarza, wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa), modyfikacja danych kartotekowych, wprowadzenie nieobecności, naliczenie pierwszej listy płac, obsługa umów cywilno-prawnych,
 4. WF CRM – ćwiczenia z zarządzania relacjami z klientami WF-CRM, dodawanie nowego terminu, planowanie spotkań w terminarzu, tworzenie wyjazdów służbowych, spotkań, dodawanie kontrahentów, dodawanie nowej osoby kontaktowej, dodawanie nowej relacji, edytowanie relacji, dodawanie nowej notatki, edytowanie notatki, dodawanie nowego pliku (np. załącznika do spotkania służbowego).
 5. WF FAKTURKA – ćwiczenia z wystawień i ewidencji dokumentów sprzedaży – Faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur korygujących.
  Również ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o odbiorcach.
  Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów.

Organizacja zajęć:

 1. Uczestnik szkolenia otrzyma wszelką pomoc w postaci przykładowych ćwiczeń, które zostaną umieszczone na platformie e-learningowej KPU w Krośnie – E-Student.
 2. Po wykonaniu ćwiczeń z poszczególnych modułów nastąpi zaliczenie kursu poprzez test, quiz oraz ćwiczenie problemowe. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy otrzymają zaliczenie, będą mogli otrzymać stosowne Certyfikaty Asseco Wapro, które będą wystawione przez producenta oprogramowania firmę Asseco Poland.
 3. Wszystkie wykonane ćwiczenia po wprowadzeniu swoich danych powinny zostać zebrane w postaci plików i przekazane do prowadzącego kurs. Pliki powinny być odwzorowaniem wszystkich operacji dokonanych w oprogramowaniu. Każdy moduł w postaci wykonanych operacji powinien rozpoczynać się tabelą, którą należy umieścić na początku pliku. Pliki powinny być wykonane w oprogramowaniu Ws Word (ver 2013/2020) w postaci sprawozdań na wzór wykonywanych na zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu.
 4. Ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o odbiorcach. Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów.

Zajęcia odbywają się on-line na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 140 zł dla pozostałych uczestników

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Potwierdzenie wpłaty na konto:

nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs informatyczny zarządzanie firmą w chmurze Asseco Wapro

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021