Studiuj w PANS w Krośnie

Nasza uczelnia to wyjątkowe miejsce, nie tylko ze względu na lokalizację i historię miasta, w którym istnieje już 20 lat, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy tu studiują i pracują. Dlaczego?

  • Kształcimy specjalistów, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie miasta i regionu, w którym przyszło im dorastać i doskonalić swoje umiejętności.
  • Zawieramy porozumienia z najlepszymi firmami w regionie, by kształcąc w systemie dualnym i praktycznym, móc zagwarantować najlepszy start na rynku pracy.
  • Rozwijamy kształcenie zdalne, dając poczucie bezpieczeństwa i komfort studiowania w warunkach domowych.
  • Budujemy obiekty, wyposażamy laboratoria, kupujemy sprzęt najnowszej generacji, uzupełniamy księgozbiory biblioteczne po to, by zapewnić studentom supernowoczesne warunki studiowania.
  • Dbamy o rozwijanie umiejętności językowych umożliwiając udział w kursach i egzaminach językowych w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym British Council.
  • Doceniają nas uczelnie zagraniczne, rokrocznie przysyłając do nas na studia kilkudziesięciu studentów w ramach wymian międzynarodowych. Nasi studenci mają niepowtarzalną okazję pobyć semestr lub dwa na partnerskich uczelniach zagranicznych.
  • Nasi kreatywni wykładowcy zachęcają do zgłębiania tajników wiedzy w wielu dziedzinach, m.in. zarządzania, energetyki, budownictwa, zielarstwa czy językoznawstwa.
  • Odwiedzają nas znani ludzie kultury, nauki i sportu którzy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, zaszczepiają w młodych ludziach ciekawość świata.
  • Inicjujemy działania kół naukowych, sekcji sportowych, biura karier, samorządu, rad i komisji, w których można twórczo i naukowo realizować studenckie pasje.
  • Zmieniliśmy w przeszłości nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, by jeszcze bardziej podkreślić regionalny charakter uczelni i być bliżej studentów. Obecnie widniejemy pod nazwą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.