Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w KPU w Krośnie

Z przyjemnością informujemy, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, na podstawie pozytywnej decyzji  Ministra Edukacji i Nauki uruchamia kształcenie na 4-semestralnych magisterskich studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo (zarówno w systemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych studiów niestacjonarnych). Pozytywną decyzję w sprawie rozpoczęcia kształcenia wydał również Minister Zdrowia udzielając pozwolenia na kształcenie na ww. kierunku.

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo.  Na studiach magisterskich studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań.

Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Już wkrótce zostanie uruchomiona rekrutacja na tym kierunku kształcenia.