Studia dualne w KPU – Uczelnia podpisała umowę z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym

Krośnieński Holding Komunalny i Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zawarły porozumienie o wspólnym prowadzeniu studiów dualnych na kierunku Inżynieria środowiska. Nowa specjalność – Gospodarka obiegu zamkniętego ruszy wraz z naborem na rok akademicki 2021/2022. Podpisanie umowy odbyło się 29 czerwca br. w rektoracie uczelni.

Efektem planowanych studiów dualnych, współtworzonych przez Krośnieński Holding Komunalny i Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, ma być kształcenie wykwalifikowanych inżynierów o kompetencjach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy w najbardziej perspektywicznych dziedzinach.

Umowa zwarta między Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym a Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie określiła m.in. zakres współpracy i zobowiązań, jakie wynikają ze wspólnego prowadzenia studiów w ramach kierunku Inżynieria środowiska. Nowa forma studiów dualnych ma mieć w dużej mierze charakter praktyczny, a rekrutacja na nową specjalność – Gospodarka o obiegu zamkniętym – ruszy wraz z nowym rokiem akademickim.

Jesteśmy dumni z podpisania kolejnej umowy dotyczącej prowadzenia studiów dualnych w naszej Uczelni. Szczególnie, że dotyczy współpracy z jednym z najważniejszych przedsiębiorstw z naszego otoczenia społeczno-gospodarczego jakim jest Krośnieński Holding Komunalny. Bez wątpienia jest to wyjście naprzeciw wyzwaniom jakie stawiane są przed gospodarkami krajów Unii Europejskiej, których funkcjonowanie ma zostać oparte o oszczędne (zrównoważone) wykorzystanie zasobów i energii. Cieszymy się, że wiedza i umiejętności zawodowe praktyków będą przekazane naszym studentom. Będzie to możliwe dzięki realizacji przygotowanego specjalnie dla nich programu 6-miesięcznych praktyk studenckich oraz tematów prac inżynierskich. Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku „inżynieria środowiska” – mówi rektor uczelni, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU.

Krośnieński Holding Komunalny zadeklarował, że studentom nowej specjalności zapewni możliwość realizacji praktycznych form kształcenia w oparciu o infrastrukturę Holdingu, da im możliwość odbycia praktyk zawodowych, a także stworzy możliwości realizowania prac dyplomowych w ramach tematyki związanej z działalnością Spółki. Ponadto studenci będą odbywali w Holdingu ponadprogramowe praktyki i staże, a najlepsi – docelowo – będą mieli szansę na stałą pracę.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zobowiązała się natomiast zapewnić odpowiednią bazę naukowo-dydaktyczną oraz kadrę naukową na potrzeby studentów Inżynierii środowiska, realizujących kształcenie w ramach nowej specjalności.

Cieszę się bardzo z podpisanej umowy, ponieważ jest to kolejny, duży krok w zacieśnianiu współpracy naszej Spółki z krośnieńską uczelnią, a współpraca ta przynosi obopólne korzyści – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – W najbliższych latach sprawy związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym będą dominowały w naszym życiu gospodarczym, a my na tym polu jesteśmy i w dalszym ciągu będziemy bardzo aktywni, więc będzie nam potrzebna wykwalifikowana kadra. Nie mamy wątpliwości, że współpraca z krośnieńską uczelnią pomoże nam taką kadrę przygotować. Ponadto, kolejną korzyścią ze współpracy naszej Spółki z uczelnią będzie to, że w proces kształcenia studentów będą zaangażowani nasi pracownicy i to też spowoduje rozwój ich kompetencji – dodaje prezes Janusz Fic.

Krośnieński Holding Komunalny i Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie podjęły się również organizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych, dzięki czemu studenci krośnieńskiej uczelni będą mogli realizować prace dyplomowe dotyczące problematyki związanej z działalnością Holdingu.

Od przyszłego roku planujemy ogłaszać konkursy dla studentów na prace dyplomowe związane z tematyką funkcjonowania Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Pozwoli nam to analizować i rozwiązywać rzeczywiste problemy w funkcjonowaniu Spółki przy udziale studentów i specjalistów z krośnieńskiej uczelni – zapowiada Janusz Fic.

Nowa forma studiów dualnych o profilu praktycznym zostanie wprowadzona na uczelni od października 2021 r.