Studentka Zarządzania stypendystką MEiN

Anna Rysz-Szymbara, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, została stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe. Ocenie Komisji podlegał dorobek Laureatki, który powstał w ramach jej członkostwa w trzech Kołach Naukowych działających na Uczelni: w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania (10 wystąpień konferencyjnych i 2 artykuły naukowe), w Kole Naukowym „Finanse” (2 wystąpienia konferencyjne) i w Kole Naukowym „Rotor” (2 wystąpienia konferencyjne).

Jesteśmy dumni z naszej studentki i gratulujemy.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laureaci-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-na-rok-akademicki-20202021