Studentka w Urzędzie Gminy Dydnia – wywiad z Panią Wójt Alicją Pocałuń

W dniu 11.05.2021 r. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń udzieliła wywiadu jednej ze studentek kierunku Międzynarodowa Komunikacja Językowa. Pani Wójt była pytana o to jak to jest być kobietą na takim stanowisku, jak wyglądały początki w nowej roli oraz o rozwój gminy, m.in. turystyki.