Studenci Pielęgniarstwa nagrodzeni

W semestrze letnim 2021 roku studenci kierunku Pielęgniarstwo uczestniczyli w programie edukacyjnym IT Academy Telemedicine, którego pilotaż jest wprowadzany w naszej uczelni. Studenci tego kierunku od kilku lat uczestniczą w zajęciach informatycznych, w trakcie których poznają m. in. system drEryk z wprowadzaną właśnie e-receptą.

Uczelnia ma możliwość certyfikacji umiejętności praktycznych, które są potwierdzone przez producenta oprogramowania jak również z rekomendacją Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (*).

(*) CSIOZ (Centrum e-Zdrowia) jest państwową jednostką budżetową powołaną przez
Ministra Zdrowia. Swoją działalność CeZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CeZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

Centrum e-Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Pracę w systemie drEryk w modułach (pielęgniarka szkolna, ambulatoryjna, rejestratorka, moduł kierownika medycznego nadzorował mgr Robert Rajs – koordynator nowego projektu edukacyjnego IT Academy Telemedicine na naszej uczelni, natomiast moduł E-recepty prowadziła doktor nauk medycznych Beata Kumiega – pracownik Zakładu Pielęgniarstwa.

Należy zaznaczyć wszechstronność studenckich prac, ich jakość i wysoki poziom wiedzy praktycznej.

Z pracy studentów II-go roku w programie drEryk nie krył zadowolenia mgr Robert Rajs: Cieszy mnie sumienność wśród studentów w wykonaniu kilku modułów w programie oraz zwracanie uwagi na dokładność w przygotowaniu sprawozdań z zajęć przez wszystkie grupy. Widać było, że studenci chcą poznać nie tylko system ale chcą dalej rozwijać się informatycznie. Myślę, że w przyszłości spotkamy się jeszcze pracując w projekcie IT Academy Microsoft czy IT Academy Telemedicine KPU w Krośnie.

Studenci oceniali przydatność takich programów jak drEryk, Mediporta czy drWidget.
(…) Na zajęciach poznaliśmy właściwości programu dr Eryk i skorzystaliśmy z niego wyczerpująco. Znamy jego funkcjonowanie, wykonaliśmy dużą ilość ćwiczeń związanych
 z tym programem min. jak przyjąć pacjenta, wykonać skierowania, przeprowadzić wizytę
i wiele innych ważnych opcji w systemie. Jesteśmy przygotowani do pracy z programem
dr Eryk. Były poczynione starania odnośnie certyfikatów z tego właśnie programu i ma na niego szanse duża liczba studentów.


(…) Oprócz dr Eryka pracowaliśmy również na programie Microsoft Word, w którym poznaliśmy wiele cennych dla nas działań pomocnych w pisaniu pracy licencjackiej jak
i w przyszłej pracy. Spędziliśmy trochę naszego czasu na zajęciach próbując stworzyć własną pracę licencjacką, co było bardzo pomocne. Udało nam się również wykonać kilka ćwiczeń z programu Excel. Tworzyliśmy rejestry aptek, bazę danych, itp. Poznaliśmy także strony, z których będziemy mogli korzystać w przyszłości do pracy licencjackiej.

II rok Pielęgniarstwa KPU w Krośnie

18-go czerwca odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów oraz atrakcyjnych nagród, których fundatorami byli: mgr Małgorzata Dziura – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwo oraz firma Asseco Bussiness Solutions, partner IT Academy Asseco Wapro.

Życzymy sukcesów w dalszej edukacji na naszej uczelni.

Nasz serwis
https://www.facebook.com/telemedycynakpu

mgr Robert Rajs
Koordynator programu edukacyjnego
IT Academy Telemedicine
 KPU w Krośnie