Studenci naszej uczelni szyją maseczki pomagając w walce z koronowirusem!

W obecnej chwili świat prowadzi „wojnę” z koronowirusem, którego do tej pory nie znaliśmy. Żołnierzami w tej nierównej walce są między innymi pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci. Na pierwszej linii frontu stają nasze koleżanki i nasi koledzy. Po doniesieniach medialnych o wielkich brakach w służbie zdrowia wszyscy staraliśmy się odpowiedzieć sobie  na pytanie: Jak możemy pomóc medykom, pielęgniarkom i innym pracownikom ochrony zdrowia? Reakcja Władz Uczelni była byskawiczna. Podjęto decyzje o produkcji  śródków ochrony osobistej – maseczek ochronnych, które w obecnym czasie stały się towarem deficytowym. Zdawano sobie sprawę, że maseczka ogranicza rozprzestrzenianie się epidemii, a to jest dziś naszym celem.

Na apel Władz Uczelni odpowiedzieli studenci kierunku Pielęgniarstwo i innych kierunków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie działający w Studenckich Kołach Naukowych (SKN Wolontariatu Studenckiego, SKN Biologiczno-Medycznym, SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, SKN Symulacji Medycznej SIMULUS i SKN Planta Medica). Przeprowadzili oni przy wsparciu kanclerza mgr Franciszka Tereszkiewicza akcję szycia maseczek na rzecz ochrony osobistej medyków z pobliskich placówek medycznych. Początkowo studenci postawili sobie za cel uszycie 1000 maseczek jednorazowego użytku. W związku z tym, że grupa chętnych do pomocy zwiększała się, podjęto decyzję o zwiększenie liczby a także szyciu maseczek wielorazowego użytku. Każdy student ocenił swoje siły, jeśli chodzi o umiejętności szycia i zadeklarował ilość  i rodzaj szytych przez niego maseczek. Dzięki zakupionej maszynie do szycia cztery studentki nie posiadające na własność takiego sprzętu mogły również włączyć się w pomoc szyjąc maseczki na uczelni.

Łącznie w ramach przepowadzonej akcji 19 studentów uszyło 2600 maseczek w tym: 913 anatomicznych, wielorazowego użytku z wymiennym filtrem oraz 1687 maseczek jednorazowego użytku.

Podziękowania  kieruję do  studentów działających w SKN (Izabela Bednarz, Bożena Chmielowska, Patrycja Stachowicz, Małgorzata Lechwar i Agata Lechwar, Arianna Carissimi, Ola Kędra, Klaudia Jagieła, Małgorzata Turek, Weronika Klocek, Angelika Michałkowska-Małek, Gabriela Bieleń, Maria Westwalewicz, Paulina Szarek, Martyna Suwała, Aneta Klocek, Karolina Kozdrój, Milena Kozubal, Marta Wygasz) oraz ich opiekunów, którzy w tym niewątpliwie trudnym okresie zadeklarowali  swoją pomoc.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Izabeli Bednarz i Pani Bożeny Chmielowskiej, które podjęły się przygotowania i przeprowadzenia akcji, za ich bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu i energii.

W dniu 11 maja 2020 r. pierwsza partia maseczek ochronnych trafiła do podmiotów leczniczych tj. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Szpital Specjalistyczny w Jaśle, czy Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Kolejne partie sukcesywnie zostaną przekazywane do  okolicznych placówek medycznych, które potrzebują maseczek dla ochrony swoich pracowników.

rbthdr
rbt
btr

Dostarczanie maseczek to nie  jedyna forma wsparcia pracowników ochrony zdrowia. Należy tu wpomnieć, że dzięki przychylności Władz Uczelni kilkanaście tygodni temu ruszyła także produkcja przyłbic medycznych. Prorektor ds. rozwoju prof. Zbigniew Barabasz, postanowił odpowiedzieć na prośbę lek. Ireny Zielińskiej z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie i rozpocząć produkcję przyłbic medycznych, za pomocą druku 3D. We współpracę z Jaskom Software zaangażował się Maciej Półchłopek (student Informatyki), a firma m.in. na dwóch drukarkach Uczelni wydrukowała 110 uchwytów do przyłbic. Niedostępną pleksę ochronną PETg zaoferował BIMAX Krosno. Gumę do mocowania uchwytów kupowano w Internecie i w kilku sklepach w Krośnie i okolicach. Przedsięwzięcie rozkręcało się, pojawiali się dobrzy ludzie, a w wśród nich anonimowy przedsiębiorca spod Krosna, który zaoferował przemysłową produkcję uchwytów. Akcją koordynowała pani mgr Monika Barabasz, której osobiście dziękuję za ogromne oddanie, zaangażowanie i wszelką pomoc.

Przez kilka tygodni trwania akcji udało się wyprodukować i wręczyć bezpłatnie ponad 1065 szt. gotowych, wysokiej jakości przyłbic medycznych, które po krótkiej sterylizacji, można wielokrotnie używać do 30 placówek. Początkowo trafiały do podmiotów leczniczych, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, ale sukcesywnie obdarowywano nimi inne placówki, gdzie zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej są bardzo duże. Kadrę tych placówek stanowią wykładowcy naszej uczelni, nasze koleżanki i koledzy a także absolwenci, którzy na co dzień prowadzą walkę z koronowirusem.
Potrzeby są jednak wciąż duże i mamy nadzieję, że uda się nam jeszcze  wyrazić swoją wdzięczność oraz podziękować dotychczasowym, sprawdzonym partnerom Uczelni za wiele lat współpracy i opieki nad studentami.

Warto przy okazji wspomnieć także o postawie  studentek III roku kierunku Pielęgniarstwo: Anny Dul i Joanny Chowaniec. Studentki  na zasadzie wolontariatu wspierają na codzień personel medyczny w walce z koronawirusem.

Jesteśmy dumni z postaw studentów naszej Uczelni, którzy w tej wyjątkowej i niełatwej sytuacji wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale także empatią i bezinteresowną chęcią niesienia pomocy, tak ważnymi w przyszłej pracy w zawodzie pielęgniarki. Wdzięczni jesteśmy za ich dojrzałą postawę, pełne wsparcie i zrozumienie.

Wszystkim zaangażowanym studentom jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałej postawy w tych ciężkich dla nas czasach. Dzięki dobroci serca Władz Uczelni i wytrwałości w dążeniu do celu naszych studentów działające w naszym regionie placówki medyczne i nie tylko zyskały wsparcie, które jak wszystkim wiadomo w obecnej sytuacji pandemii jest potrzebne.

Dziękujemy Władzom Uczelni za wsparcie kierunku Pielęgniarstwo w tym trudnym dla nas okresie…

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa