Studenci KPU zrekonstruują wynalazki Jana Szczepanika

Jan Szczepanik był genialnym wynalazcą, który wyprzedzał swoje czasy. Tworzył i ulepszał maszyny tkackie, był pomysłodawcą solarów, a na jego technologii fotografii barwnej wzbogaciła się firma Kodak. Kilka lat swojego życia, głównie dzieciństwo i młodość, spędził w Krośnie. W 2022 roku przypada 150. rocznica urodzin galicyjskiego geniusza.

Z tej okazji Muzeum Rzemiosła w Krośnie wraz ze studentami z kół naukowych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie postanowiło zrekonstruować jego wynalazki: kamerę, kamizelkę kuloodporną oraz urządzenie do przekazywania sygnału telewizyjnego na odległość. Rekonstrukcje wynalazków zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie, której wernisaż odbędzie się 4 kwietnia 2022 roku.

 

Z ARCHIWUM FUNDACJI IM. JANA SZCZEPANIKA ŹRÓDŁO: A. PRAGŁOWSKA, OBRAZY I BARWY, TARNÓW 2012

Więcej informacji:

https://krosno24.pl/informacje/w-krosnie-powstana-repliki-wynalazkow-jana-szczepanika-i3259