Studenci KPU w Hackathon Space App Challange

W pierwszy weekend października br. odbyły się zawody Hackathon Space App Challange, w którym uczestniczyła Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. W wydarzeniu wzięło udział 13 studentów naszej Uczelni z następujących kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Inżynieria produkcji, Towaroznawstwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Zielarstwo i Zarządzanie.

Hackathon to wydarzenie, w czasie którego uczestnicy podzieleni na zespoły opracowują rozwiązanie określonego problemu. Zwykle uczestnicy mają 24 lub 48 godzin na sformułowanie koncepcji rozwiązania, pracując w przestrzeni przygotowanej przez organizatorów. Produktem finalnym pracy uczestników zawodów są koncepcje oraz dema technologiczne lub prototypy, które prezentują rozwiązanie danego zagadnienia.

Hackathon Space App Challange to wydarzenie inne od standardowego hackathonu. Po pierwsze – różnorodność tematów. Spośród 28 tematów zespoły mogły wybrać ten, który najbardziej odpowiadał ich zainteresowaniom. Uczestnicy przed wydarzeniem mogli się zapoznać z tematyką konkursową, dzięki czemu drużyny mogły wcześniej się przygotować, dokonując przeglądu dostępnych rozwiązań. Organizatorzy udostępnili również materiały, które miały wpierać zespoły w procesie tworzenia rozwiązań. Do dyspozycji uczestników udostępniony został chat, za którego pośrednictwem można było zasięgnąć opinii ekspertów. Wydarzenie odbywało się w formule online, co ułatwiało integrację i współpracę zespołów międzynarodowych.

W wydarzeniu wzięło udział 450 zespołów z całego świata w 320 lokalizacjach. Jedną z lokalizacji autoryzowanych przez NASA, dostępnych w tym roku, była lokalizacja z Rzeszowa. Organizatorami Poland RZESZOW, SUBCARPATHIA VOIVODESHIP byli Łukasz Bis z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Marcin Rudnicki z Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jednostka ta zrzeszyła 19 zespołów, w skład których weszło 75 uczestnikami, w tym 4 drużyny z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Lokalne wparcie dla studentów pracujących w murach KPU zapewnił mgr inż. Paweł Milan. Lokalizacja wydarzenia w Rzeszowie była pod względem liczby uczestników oraz zespołów największym tego typu wydarzeniem w Polsce, a na liście światowej uplasowała się w gronie 30 największych.

Reprezentujące naszą uczelnię zespoły w lokalizacji podkarpackiej zajęły kolejno:

KPU w kosmosie – 4. miejsce,

Wilki z Krosna – 7. miejsce,

Raccoon Software – 17. miejsce.

Sukcesu w liczbie uczestników można doszukiwać się między innymi w zapewnieniu przez lokalnych organizatorów wybitnych prelegentów oraz licznych sponsorów i partnerów. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Jacek Kubrak – Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Grzegorz Brona – Prezes Certach Instruments, Rafał Magryś – Wiceprezes EXATEL, Marek Wójcik – Wiceprezes SES, Daniel Ben Dov – Wiceprezes NSLComm. Na podkarpackiej edycji hackathonu wystąpili także przedstawiciele Agencji Kosmicznych z Europy: Justyna Redelkiewicz z EUSPA, Artur Chmielewski z NASA JPL oraz Agnieszka Ewertowska z Astroniki. Prowadzone przez nich prelekcje, jak i stały dostęp do konsultacji, stały się inspiracją do zastosowania rozwiązań wcześniej nie branych przez zespół pod uwagę. Komunikacja online i prelekcje możliwe były dzięki udostępnieniu przez organizatorów serwera Discord, dedykowanego jako lokalne medium komunikacyjne.

Studenci KPU podzieli się na cztery zespoły i podjęli się następujących zadań:

 • opracowanie aplikacji edukacyjnej związanej z eksploracją słońca,
 • opracowanie aplikacji informującej o możliwym kontakcie z osoba chorą na COVID-19,
 • opracowanie systemu cięcia linek spadochronu dla kapsuł/pojazdów kosmicznych wracających na ziemię,
 • opracowanie systemu wspierającego żywienie astronautów dla przyszłych misji w kierunku Marsa poprzez uprawę roślin i grzybów na pokładzie statku.

Niezależnie od wyniku rywalizacji każda z drużyn odniosła swoje małe zwycięstwo. Zespoły tworzyli ludzie, których połączył wspólny cel i uzupełniające się umiejętności. Obecnie jeden z zespołów Uczelni dalej kontynuuje prace nad prototypem. Urządzenie, które zostało zaprojektowane w ramach heckathonu, zespół chce zbudować i przetestować. Jesteśmy dumni, że udało się pozyskać grono entuzjastów chętnych do tworzenia nowych, nietuzinkowych pomysłów i rozwiązań w dziedzinie lotnictwa, astronautyki i  IT.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku studenci naszej uczelni będą mogli także uczestniczyć w wydarzeniu i tworzyć historię podkarpackiego programu kosmicznego na kolejnym hackathonie w 2022 roku.

W zawodach wzięli udział następujący studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

 • Bartłomiej Zimny – Inżynieria produkcji
 • Jakub Pilch – Mechanika i budowa maszyn
 • Michał Małek – Zarządzanie
 • Karol Wasłowicz – Mechanika i budowa maszyn
 • Krzysztof Michałek – Informatyka
 • Wojciech Trybus – Informatyka
 • Patryk Soliński – Towaroznawstwo
 • Karolina Wypasek – Produkcja i bezpieczeństwa żywotności
 • Dominika Bielec – Produkcja i bezpieczeństwa żywotności
 • Wojciech Radło Inżynieria produkcji
 • Maciej Toporkiewicz – Zielarstwo
 • Paweł Kielar- Produkcja i bezpieczeństwa żywotności

Dziękujemy wszystkim studentom i opiekunowi zespołów za zaangażowanie i reprezentowanie KPU w Krośnie na arenie międzynarodowej.

PODKARPACKIE GO SPACE

Więcej informacji:

https://pcinn.org/aktualnosci-pci/498