Spotkanie zespołu redakcyjnego czasopisma Studia Pigoniana i serii wydawniczej Bibliotheca Pigoniana

7 lipca 2020 roku w gabinecie przy czytelni imienia Pika Mirandoli w Bibliotece Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się robocze spotkanie zespołu redakcyjnego czasopisma Studia Pigoniana i serii wydawniczej Bibliotheca Pigoniana.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań, a także zaplanowanie kolejnych projektów wydawniczych. Już niebawem szpalty drukarskie opuści obszerna publikacja „Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem”, będąca pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2019 roku w naszej uczelni.

Niebawem oczekiwane jest także kluczowe w historii serii wydawniczej Bibliotheca Pigoniana wydarzenie, albowiem ostatnie korekty przechodzi obszerny tom zatytułowany „Z Komborni w świat”, stanowiący zupełnie nową edycję wspomnieniowych tekstów profesora Stanisława Pigonia, patrona czasopisma i serii wydawniczej.

Uczestnicy spotkania zakreślili nowe pomysły, które mogą w ściślejszy sposób związać badania naukowe i  wydawnictwa naszej uczelni z lokalnymi pasjonatami dziejów i kultury, miastem Krosnem i jego historią.

W spotkaniu pod przewodnictwem JM rektora prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, obok redakcji wydawnictwa wziął także udział rektor-elekt Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, który z aprobatą odniósł się do zaplanowanych działań.  

BG