Spotkanie z kandydatem na rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

24 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie z kandydatem na rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 2020-2024, prof. ndzw. dr hab. Zbigniewem Barabaszem.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią miało ono charakter przede wszystkim zdalny. Osoby zainteresowane mogły oglądać je poprzez transmisję na serwisie YouTube.

Spotkanie prowadziła dr Joanna Kułakowska-Lis, przewodnicząca Kolegium Elektorów, obecny był również przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Sikora.

Sylwetkę kandydata przedstawił przewodniczący Rady Uczelni, pan Dariusz Frydrych, podkreślając jego związek z krośnieńskim szkolnictwem wyższym i sportem, przywołując też osiągnięcia naukowe i organizacyjne, przede wszystkim w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, od maja tego roku noszącej miano Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz przedstawił swój program i wizję rozwoju uczelni na najbliższe cztery lata, a następnie odpowiadał na pytania przesłane drogą elektroniczną lub złożone w standardowej formie, które przedstawiała przewodnicząca Kolegium Elektorów.

Zarówno wystąpienie kandydata, jak i pytania koncentrowały się m.in. na koncepcjach rozwoju uczelni, jej promocji, nowych kierunkach, współpracy międzynarodowej, organizacji pracy dydaktycznej i naukowej.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji.