Spotkanie z ekspertami Podkarpackiego Centrum Innowacji

Pracowników akademickich zainteresowanych rozwojem naukowym zapraszamy na spotkanie z ekspertami Podkarpackiego Centrum Innowacji. W trakcie spotkania omówiona zostanie propozycja współpracy w zakresie aplikowania o granty na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego o godzinie 12:00 w trybie online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest rejestracja na stronie: https://app.getresponse.com/site2/kpu_krosno/?u=wgbRf&webforms_id=hRh76

Agenda spotkania:

Przedstawienie ogólnych informacji o Podkarpackim Centrum Innowacji

Platforma I (przedstawiciele: Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii; Sławomir Chrobak oraz Radosław Krajewski, Specjaliści ds. Rozwoju Technologii):

 1. Przedstawienie działalności Platformy I
 2. Program grantowy – projekty B+R
  1. Skala Programu
  1. Co można finansować
  1. Tematyka projektów
 1. Fundusz Patentowy – podstawowe informacje
 2. Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego na uczelniach
 3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 4. Przygotowanie technologii/usług/zespołów naukowych do komercjalizacji
 5. Komercjalizacja / wdrożenie

Platforma II (przedstawiciele: Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań, dr inż. Roman Tabisz, Koordynator Regionalny Sieci Laboratoriów, Anna Smyk, Asystentka Koordynatora Sieci Laboratoriów):

 1. Przedstawienie działalności Platformy II (cel, misja)
 2. Główne obszary P2
 3. Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących – prezentacja czym jest Sieć, kto do niej należy, jakie daje korzyści
 4. Komercjalizacja wyników prac B+R – przedstawienie możliwości procesu komercjalizacji, rodzaju wsparcia jakie możemy udzielić kadrze naukowej i przedsiębiorcom w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R

Platforma III (przedstawiciele: Barbara Ślęk-Wojtowska, Manager Zespołu Animacji i Edukacji, Grzegorz Belica, Partnership&ProtoLab Manager, Marcin Rudnicki, Business Developer ProtoCreativeLabs: Space):

 1. Przedstawienie działalności Platformy III
 2. Programy edukacyjne ProtoLabu
 3. Programy wsparcia (m.in. mikrogranty) dla projektów, innowacji, pomysłów na startupy
 4. Hackathony – plany, tematyka
 5. Nowy budynek ProtoLabu – kilka słów o jego nowych funkcjonalnościach
 6. PCI Space Exploration – nowy program budowania potencjału rozwojowego Podkarpacia w obszarze innowacyjnych rozwiązań naukowo-przemysłowych dla sektora kosmicznego (program New SPace Leaders) oraz projekt współpracy naukowo-przemysłowej na rzecz rozwoju polskiej konstelacji (nano) satelitarnej (projekt Carpathia SPace Constellation).