Spotkanie Studenckich Kół Naukowych ze studentami pierwszych roczników

W dniu 8 listopada 2021 roku w auli KPU w Suchodole studenci pierwszych roczników spotkali się z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych działających w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Studenci działający w kołach prezentowali wyniki swojej działalności, zachęcając tym samym młodszych kolegów i koleżanki do przyłączenia się oraz do rozwijania własnych zainteresowań i pasji w Studenckich Kołach Naukowych. W trakcie spotkania zaprezentowało się 23 koła naukowe.

 

W tym dniu odwiedzili nas Dyrektorzy krośnieńskich szkół ponadpodstawowych. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Bronisław Baran, zastępca Prezydenta Miasta Krosna.
W spotkaniu udział wziął Rektor KPU w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, a także Prorektorzy, Pani Agnieszka Woźniak oraz Pan Krzysztof Frączek.

Członkowie Studenckich Kół Naukowych w trakcie swoich prezentacji omówili szczegółowo zakres działalności kół, przedstawili swoje cele oraz plany na przyszłość. Pochwalili się również sukcesami, do których niewątpliwe należy udział w konkursach, konferencjach naukowych ogólnopolskich jak i międzynarodowych, czy napisanie artykułu naukowego.

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy krośnieńskich szkół ponadpodstawowych mieli doskonałą okazję do zapoznania się z działalnością prowadzoną przez SKN, co być może w najbliższej przyszłości pozwoli na nawiązanie głębszej współpracy pomiędzy studentami a uczniami szkół ponadpodstawowych w tworzeniu innowacyjnych projektów.

W związku ze zbliżającymi się obchodami 150-lecia Urodzin Jana Szczepanika podczas spotkania przedstawione zostały koncepcje konkursów, które będą realizowane 2022 roku. Informacje o konkursach przedstawili: dr Agnieszka Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju KPU w Krośnie, Pan mgr Dariusz Niepokój – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośnie im. Jana Szczepanika oraz Pani Marta Rymar – Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Konkursy skierowane są do studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych, a związane z Rokiem Szczepanika.

Na zakończenie spotkania o swoich sukcesach opowiedzieli studenci naszej uczelni, którzy początkiem października wzięli udział w zawodach Hackathon Space App Challange, zajmując kolejno w lokalizacji regionalnej 4 miejsce – zespół KPU w kosmosie oraz 7 – Wilki z Krosna.
Prezentacje Studenckich Kół Naukowych 2021