Spotkanie promocyjne Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem

Spotkanie Literackie im. Pika Mirandoli
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Spotkanie Wschodnie
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gustaw Herling-Grudziński
Między Wschodem a Zachodem

25 marca 2021 r. (czwartek), godzina 18.00
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82158769043

Swoją obecność na spotkaniu potwierdziła córka pisarza, Pani Marta Herling.

Publikacja jest pokłosiem spotkania znawców życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000) w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, które odbyło się 17 i 18 września 2019 roku. Uczeni z kraju i zagranicy, zgłębiający  od dawna – na gruncie polskim, rosyjskim, włoskim i francuskim – literacko- filozoficzne konteksty twórczości Herlinga, spotkali się wówczas na Podkarpaciu z badaczami młodymi, dla których dzieło pisarza nadal stanowi atrakcyjny temat.

Gustaw Herling Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały,  „Bibliotheca Pigoniana” t. III, Krosno 2020, ss. 352, ISBN 978-83-64457-58-6