Sukces pracownika Studium Nauk Podstawowych

Z radością informujemy ze 22 marca 2022 r nasza koleżanka mgr Maria Rysz  uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów na SGGW w Warszawie.
Pani Doktor składamy gratulacje.

Koleżanki i koledzy z SNP