Studium w służbie podnoszenia jakości kształcenia

W semestrze zimowym 2021/2022 studenci II roku z Kierunku Zarządzanie uczestniczyli w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: „Informatyka w zarządzaniu” w certyfikacji swoich umiejętności praktycznych z systemu zarządzania firmą w ramach systemu Asseco Wapro.

Na podstawie opracowań studentów, ich oceny centrala Asseco Business Solutions (po zgłoszeniu przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne), zdecydowała się na wystawienie certyfikatów.
Zakres zagadnień składał się z obsługi takich modułów Asseco WAPRO ERP jak: WF-Mag- Sprzedaż magazyn,, WF-BEST – Środki trwałe, WF-GANG – Kadry i płace oraz WF-CRM – Zarządzanie relacjami z klientami oraz WF Analizy-wielowymiarowe.

W dniu 11.03.2022 w Campusie Turaszówka KPU Krosno odbyło się wręczenie Certyfikatów w ramach IT Academy Asseco studentom kierunku Zarządzanie.

Certyfikacja dotyczyła nabycie umiejętności w systemie ERP Asseco Wapro.

W uroczystości uczestniczyli:

Prorektor ds Rozwoju KPU Krosno Pani dr Agnieszka Woźniak, Kierownik Zakładu Zarządzanie Pan dr inż. Piotr Lenik oraz Koordynator IT Academy Asseco Pan mgr Robert Rajs – inicjator tejże certyfikacji.

Podczas uroczystości wręczenia Certyfikatów nastąpiło wręczenie nagród, gadżetów, które ufundowali:

Asseco Business Solutions, PZU O/KROSNO, Wody Polskie oraz firma firma FABRYKA URODY (absolwentka Kierunku Zarządzanie Pani Gabriela Lipka-Maciejowska).

#fabrykaurody #zarządzanie #asseco #assecobusinesssolutions #itacademyassecowapro #robertrajs #kpukrosno #kpuwkrosnie #studiujwkrosnie

Może być zdjęciem przedstawiającym 18 osób, ludzie stoją i w budynku