Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie”


W dniu 18-go marca 2022 roku w Campusie Technicznym KPU Krosno przy ulicy Dmochowskiego 12 na auli odbyło się Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych
w budownictwie”
organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie

Należy nadmienić, że współorganizatorem tego wydarzenia było Studium Nauk Podstawowych KPU w Krośnie.

Celem niniejszego Seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu  o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym obszarze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence policy w budownictwie.

Odbiorcami Seminarium byli przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa powiatu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego, środowiska akademickiego, szkół budowlanych z regionu Powiatu Krośnieńskiego.

Seminarium cieszyło się dużą popularnością. W tym wydarzeniu wzięło udział kilkanaście firm z branży budowlanej, pracodawców, pracowników Urzędu Pracy w Krośnie, pracowników uczelni: Politechniki Warszawskiej, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz pracownicy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut – Technologii Eksploatacji Radom, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po seminarium odbyła się dyskusja pracodawców z naszymi studentami – przyszłymi pracownikami sektora budowlanego w regionie.

Miłym akcentem podczas Seminarium była uroczystość wręczenia przez J.M. Rektora KPU w Krośnie Prof. dr hab. Zbigniewa Barabasza najlepszym studentom II-go roku Kierunku Budownictwo Certyfikatów umiejętności w ramach prowadzonej przez Studium Nauk Podstawowych IT Academy Microsoft

Podczas tejże uroczystości studenci otrzymali upominki, które ufundowali – Asseco Bussiness Solutions, Microsoft Polska, Wody Polskie.

Całość uroczystości jak i Seminarium koordynował Pan mgr Robert Rajs, zarówno współorganizator tegoż wydarzenia jak i Koordynator IT Academy Microsoft KPU w Krośnie