Rozwijamy kompetencje naszych studentów

Pracownicy Studium Nauk Podstawowych poprzez zajęcia dydaktyczne oraz oferowane kursy dokształcające realizowane poprzez Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy KPU w Krośnie oferują uzyskanie kilku certyfikatów, zaświadczeń ukończenia kursów.

Wśród nich są m.in. takie, która są realizowane w ramach IT Academy Microsoft, IT Academy Linux, IT Academy Asseeco Wapro oraz poprzez IT Academy Telemedycyna KPU w Krośnie czy IT Academy Wellness&SPA.

Poniżej przykładowe Certyfikaty:


Certyfikat w ramach IT Academy Microsoft


Certyfikat IT Academy Asseeco Wapro KPU w Krośnie.


Certyfikat IT Academy Linux KPU w Krośnie.


Certyfikat IT Academy Telemedycyna KPU w Krośnie.


Certyfikat IT Academy Wellness&SPA