Nowe kursy – Nowe umiejętności

Pragniemy przedstawić nowe kursy, które Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy KPU w Krośnie oferuje dla studentów.

 1. Kurs z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania salonem SPA – ukończenie kursu Certyfikat zawodowy.
 2. Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta – – ukończenie kursu Certyfikat zawodowy.
 3. Kurs z zakresu informatyczne zarządzanie firmą w Cloud – – ukończenie kursu Certyfikat zawodowy.

  —————————————————————————————————————

Kurs z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania salonem SPA.

Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, pracowników firm oraz instytucji pragnących uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi aplikacji Versum ora dla studentów.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się systemem zarządzania salonem SPA. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z tego oprogramowania.

Cel kursu:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu firmą typu salon SPA przy użyciu kilku aplikacji Versum.

Program kursu:

 1. Tworzenie konta w systemie
 2. Tworzenie pracowników salonu
 3. Dodanie klientów, grup klientów (firmy)
 4. Ustalanie terminarza wizyt klientów
 5. Dodawanie usług salonu
 6. Gospodarka magazynowa – zakup artykułów do salonu
 7. Sprzedaż usług, artykułów
 8. Prowadzenie grafiku pracowników
 9. Komunikacja z klientem, rezerwacja on-line
 10. Prowadzenie kasy, rozliczeń

Również ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o odbiorcach. Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:

W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik kursu z zakresu obsługi aplikacji Versum.

powinien:

 1. Zakładać nową firmę w systemie, dokonać konfiguracji parametrów firmy, jej struktury organizacyjne.
 2. Tworzyć  harmonogramy pracy pracowników salonu oraz harmonogramy wizyt klientów salonu.
 3. Tworzyć dokumenty magazynowe, dokumenty handlowe, przygotować sprzedaż detaliczną, kartoteki asortymentów, inwentaryzacji, bilansu otwarcia kasy,
 4. Przeprowadzać sprawnie klasyfikację rodzajową środków trwałych (gospodarka magazynowa) artykułów SPA, z możliwością jej uzupełniania w programie.
 5. Założyć i obsługiwać kalendarz, wprowadzać dane kartotekowe, akta osobowe, umowy, prowadzić czas pracy w systemie Versum
 6. Tworzyć zarządzanie relacjami z klientami jako opcji w systemie Versum
 7. Tworzyć fakturę sprzedaży w różnych konfiguracjach

Organizacja zajęć:   Zajęcia odbywają się on –line na podstawie ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu : 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 140 zł dla pozostałych uczestników
Wymagane dokumenty:
Kserokopia dowodu osobistego
Wypełniony formularz rekrutacyjny
Potwierdzenie wpłaty na konto:
Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Rynek 1 38-400 Krosno tel. 13-43-755-60
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania salonem SPA.

Termin zgłoszeń : do 30 kwietnia 2021
Zajęcia rozpoczynają się 4 maja 2021 r

Zajęcia rozpoczynają się  4 maja 2021 r

Link do rekrutacji


Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta

Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, pracowników służby zdrowia, Hospicjum. Domów Seniora, pielęgniarek środowiskowych oraz studentów, pragnących uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi dr Eryk. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z tego oprogramowania.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się aplikacją dr Eryk.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się aplikacją  dr Eryk. 

Cel   kursu:
Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu systemem obsługi pacjenta poprzez aplikację dr Eryk. 

Program kursu:

dr Eryk – Oprogramowanie specjalistyczne

 • Pielęgniarka ambulatoryjna (ustawić wykonanie zabiegu, wykonać zabieg w systemie, wystawić skierowanie do jednostki leczniczej, pobrać dane medyczne, uzupełnić dane osobowe, dopisać wywiad pielęgniarski, wpisać choroby, uczulenia itd.),
 • Rejestratorka w przychodni (prowadzić kalendarz lekarzy, zmieniać wizytę pacjenta, uzupełniać dane, itd.),
 • Pielęgniarka szkolna (przeprowadzić w klasie testy przesiewowe, sprawdzić BMI uczniów, czystość, wykonać pogadankę na tematy zdrowia i higieny u dzieci
  i młodzieży),
 • Rehabilitantka (prowadzić kalendarz rehabilitacji, zmieniać wizytę pacjenta, uzupełniać dane, itd.),
 • Moduł lekarski/kierownika medycznego – e-recepty (wypisać e-receptę na leki stałe, pobrać raport z rejestracji w dniu, miesiącu, przygotować fakturę na usługi dla pacjenta, hurtowni medycznej)

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik kursu z zakresu obsługi aplikacji
dr Eryk powinien m.in.:

 • Obsługiwać moduły w systemie poprzez poprawne logowanie
 • Tworzyć dokumentację medyczną EDM, dokumenty księgowe (faktury z zabiegów, wizyt), 
 • Rozpoznawać aplikację do wykonania rozwiązania problemu,
 • Założyć i obsługiwać kalendarz wizyt u lekarza, wprowadzać dane kartotekowe, akta osobowe,

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się on –line na podstawie ROZPORZĄDZENIA

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin 

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 130 zł dla pozostałych uczestników


Wymagane dokumenty:
         Wypełniony formularz rekrutacyjny
         Potwierdzenie wpłaty na konto:
Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie Rynek 1, 38-400 Krosno tel. 13-43-755-60


nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs z zakresu obsługi aplikacji drEryk z modułem e-recepta


Termin zgłoszeń : do 30 kwietnia 2021

Zajęcia rozpoczynają się  4 maja 2021 r

Link do rekrutacji

——————————————————————————————————————–

Kurs –  informatyczne zarządzanie firmą w chmurze Asseco Wapro

Dla kogo adresowany:
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, pracowników firm oraz instytucji pragnących uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi systemów w zarządzaniu firmą oraz dla studentów. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu będą biegle posługiwać się systemami w zarządzaniu firmą. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatu z oprogramowania.

Cel kursu:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie modułów w funkcjonowaniu firmy. Całość kursu będzie prowadzona na oprogramowaniu Asseco Wapro. 

Program kursu:

 1. WF MAG – ćwiczenia z dokumentów magazynowych,  sprzedaży detalicznej, dokumentów handlowych, kartoteki asortymentów, inwentaryzacji, bilansu otwarcia, przedstawianie faktur i inne.
 2. WF BeST – ćwiczenia z klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, z możliwością jej uzupełniania, wyposażenie (podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka ), przypisanie elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii, amortyzacja (możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej),
 3. WF GANG –  ćwiczenia z założenia nowej firmy w systemie, konfiguracja parametrów firmy, tworzenie struktury organizacyjnej,  założenie i obsługa kalendarza, wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa), modyfikacja danych kartotekowych, wprowadzenie nieobecności,  naliczenie pierwszej listy płac, obsługa umów cywilno-prawnych,
 4. WF CRM – ćwiczenia z zarządzania relacjami z klientami WF-CRM, Dodawanie nowego terminu, planowanie spotkań w terminarzu, tworzenie wyjazdów służbowych, spotkań, dodawanie kontrahentów, dodawanie nowej osoby kontaktowej, dodawanie nowej relacji, edytowanie relacji, dodawanie nowej notatki, edytowanie notatki, dodawanie nowego pliku (np. załącznika do spotkania służbowego).
 5. WF FAKTURKA – ćwiczenia z wystawień i ewidencji dokumentów sprzedaży – Faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur korygujących.         
  Również ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o odbiorcach.
  Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów

Organizacja zajęć:

 1. Uczestnik szkolenia otrzyma wszelką pomoc w postaci przykładowych ćwiczeń, które zostaną umieszczone na platformie e-learningowej KPU w Krośnie – E-Student.
 2. Po wykonaniu ćwiczeń z poszczególnych modułów nastąpi zaliczenie kursu poprzez test, quiz oraz ćwiczenie problemowe. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy otrzymają zaliczenie, będą mogli otrzymać stosowne Certyfikaty Asseco Wapro, które będą wystawione przez producenta oprogramowania firmę Asseco Poland.
 3. Wszystkie wykonane ćwiczenia po wprowadzeniu swoich danych powinny zostać zebrane w postaci plików i przekazane do prowadzącego kurs. Pliki powinny być odwzorowaniem wszystkich operacji dokonanych w oprogramowaniu. Każdy moduł w postaci wykonanych operacji powinien rozpoczynać się poniższą tabelą, którą należy umieścić na początku pliku. Pliki powinny być wykonane w oprogramowaniu Ws Word (ver 2013/2020) w postaci sprawozdań na wzór wykonywanych na zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu. 

    4.   Również ćwiczenie z kartotek klientów – gromadzenie podstawowych danych o      odbiorcach. Rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt), Rejestr przelewów.

Zajęcia odbywają się on –line na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu : 30 zł dla studentów KPU w Krośnie
Koszt kursu: 140 zł dla pozostałych uczestników
Wymagane dokumenty:
• Kserokopia dowodu osobistego
• Wypełniony formularz rekrutacyjny
• Potwierdzenie wpłaty na konto:
Na adres; Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs informatyczne zarządzanie firmą w chmurze Asseco Wapro

Termin zgłoszeń : do 30 kwietnia 2021
Zajęcia rozpoczynają się 4 maja 2021 r

Termin zgłoszeń : do 30 kwietnia 2021

Zajęcia rozpoczynają się  4 maja 2021 r

Link do rekrutacji

——————————————————————————————————————-