Nie tylko dydaktyka

Pracownicy Studium Nauk Podstawowych co rok angażują się w nowe swoje aktywności nie tylko w działalności dydaktycznej. Prowadzą różnego rodzaju projekty, organizują szkolenia, kursy, opracowują materiały dydaktyczne zarówno na stronę uczelnianego portalu e-learningowego lecz również artykuły naukowe, prowadzą prace badawcze.

Od października 2021 r Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie weszła w skład zespołu międzynarodowego KPU Krosno, Politechnika Rzeszowska, Silesian University Opava, (Czech Republic), University of Tomas Bata, Zlin, (Czech Republic).

Tym samym na naszej uczelni (za zgodą władz uczelni) prowadzone były i są nadal badania naukowe, których celem jest opracowanie artykułu(ów), które są wysoko punktowane w skali kategorii przyznawanych jednostkom naukowym.

Niniejsze badania zostały zwieńczone pierwszym z artykułów, który po recenzji ukaże się w monografii.

Poniżej fragment artykułu oraz podziękowania za współudział w badaniach ze studentami na naszej uczelni.

Podziękowania…

Panie Robercie

Dziękuję Panu bardzo serdecznie za aktywny udział w naszych wspólnych pracach nad gromadzeniem i analizą zebranych danych empirycznych – ponad 1000 kwestionariuszy zebranych od studentów z trzech uczelni w dwóch krajach, tj. Politechnika Rzeszowska i Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno (Polska) oraz School of Business Administration in Karviná (Czechy), w tym ponad 400 z KPU Krosno pozwala na wykonanie serii bardzo wiarygodnych analiz.
Ich pierwszym wymiernym efektem będzie artykuł, pod roboczym tytułem: Is the Best-Worst Method Path or Scale Dependent? An Evidence from an Empirical Case Study? przygotowywany przez zespół naukowy z 4-ech
uczelni, tj. Politechnika Rzeszowska, KPU Krosno (z Pana udziałem), School of Business and Administration w Karvinie oraz University of Tomas Bata, Zlin, Republika Czeska.
Wkrótce go zgłosimy do recenzji, ale nadal trwają ostatnie prace korektorskie.
Ilość danych jest tak duża, że być może przygotujemy i drugi artykuł, tym razem porównujący metody Best-Worst Method (BMW) i Analytical Hierarchical Process (AHP). Ale to jest plan na przyszłość.

Pozdrawiam 🙂
Dominik Strzalka


PhD. DSc. Eng.
Associate Professor
Head of Department of Complex Systems
Faculty of Electrical and Computer Engineering
Rzeszów University of Technology
Al. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszów, POLAND
e-mail: strzalka@prz.edu.pl
www: strzalka.v.prz.edu.pl