Dydaktyka on-line

Z uwagi na okres pandemii Coronavirusa, nasza uczelnia zmuszona była (jak wiele innych ośrodków akademickich) do zmiany metod nauczania.
W bardzo szybkim tempie pracownicy KPU Krosno nauczyli się obsługi kilku narzędzi kształcenia na odległość. Posiedli wiedzę z obsługi narzędzi Teams Microsoft, Zoom, Met Google, za pomocą których łączyli się na swoich meetingach ze swoimi grupami.
Trudny czas pandemii spowodował, że pracownicy KPU Krosno (w tym pracownicy Studium Nauk Podstawowych) opracowali swoje kursy, lub je zmodyfikowali na uczelnianym systemie e-learningowym E-Student.

Poniżej kilka przykładów zajęć on-line.

3 ROK PEDAGOGIKA NIESTACJONARNE DR MAŁGORZATA ŚWIDRAK


STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKR. PRZYGOT. PEDAGOGICZNEGO
Egzamin dyplomowy
Komisja egzaminacyjna prof. dr hab. K. Szmyd, Dr b. Lulek, Dr m. Swidrak