Misja studium

1. Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu:

matematyki, fizyki, chemii, technologii informacyjnej, ergonomii, energetyki słonecznej, pedagogiki, dydaktyki, psychologii, psychoterapii, socjologii, ochrony własnosci intelektualnej, historii, nauk prawnych, muzyki (rytmiki, emisji głosu, etyki, bhp, public relations oraz innych przedmiotów ścisłych i humanistycznych wynikających ze specyfiki programu danej specjalności na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w KPU w Krośnie.

2. Współpraca – sharing experiences w działalności doradczej i eksperckiej dla podmiotów sektora państwowego, prywatnego, jednostek samorządu terytorialnego i placówek oświatowo-wychowawczych.

3. Organizowanie bezpłatnej pomocy i wsparcia psychopedagogicznego
dla studentów KPU w Krośnie.