Bez kategorii

Życzenia na nowy rok akademicki 2022/2023

Szanowni Pracownicy Studium Nauk Podstawowych,Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023 pragnę przekazać wszystkim Państwu najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia. Satysfakcji z wykonywanej pracy,  pozwalającej na realizację śmiałych i ambitnych planów życiowych. Dużo zdrowia i cierpliwości oraz wielu przyjemnych chwil. Kierownik SNP dr Małgorzata Świdrak

Studenci Pielęgniarstwa z certyfikatami umiejętności informatycznych

W dniu 15 czerwca 2022 roku w pracowni informatycznej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów na kierunku Pielęgniarstwo w ramach systemu drEryk. Wręczenia Certyfikatów dokonał Prorektor ds. Studiów KPU Krosno Pan dr Krzysztof Frączek, który gratulując nagrodzonym studentom zwrócił uwagę na podnoszenie swoich kwalifikacji, zdobywanie dodatkowych umiejętności, […]

Czytaj dalej. Studenci Pielęgniarstwa z certyfikatami umiejętności informatycznych

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, Pracownicy Studium Nauk Podstawowych, Studenci, Społeczność akademicka Niech Zmartwychwstały Chrystusoświeca drogi codziennego życia,obdarza błogosławieństwemi pomaga życie czynić szczęśliwym.Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych! Życzy dr Małgorzata ŚwidrakKierownik SNP

Sukces pracownika Studium Nauk Podstawowych

Z radością informujemy ze 22 marca 2022 r nasza koleżanka mgr Maria Rysz  uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów na SGGW w Warszawie. Pani Doktor składamy gratulacje. Koleżanki i koledzy z SNP

Certyfikaty umiejętności informatycznych dla studentów kierunku Automatyka i robotyka

W dniu 22 marca 2022 roku w Campusie KPU KROSNO przy ulicy Żwirki i Wigury nastąpiło wręczenie Certyfikatów umiejętności informatycznych Microsoft studentom kierunku Automatyka i robotyka. Po analizie prac studentów i akceptacji firmy Microsoft, J.M. Rektor KPU Krosno  Prof. dr hab. Zbigniew Barabasz podpisał wcześniej niniejsze Certyfikaty. Studenci I-go roku […]

Czytaj dalej. Certyfikaty umiejętności informatycznych dla studentów kierunku Automatyka i robotyka

Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie”

W dniu 18-go marca 2022 roku w Campusie Technicznym KPU Krosno przy ulicy Dmochowskiego 12 na auli odbyło się Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowychw budownictwie” organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie Należy nadmienić, że współorganizatorem tego wydarzenia […]

Czytaj dalej. Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie”

Studium w służbie podnoszenia jakości kształcenia

W semestrze zimowym 2021/2022 studenci II roku z Kierunku Zarządzanie uczestniczyli w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: „Informatyka w zarządzaniu” w certyfikacji swoich umiejętności praktycznych z systemu zarządzania firmą w ramach systemu Asseco Wapro. Na podstawie opracowań studentów, ich oceny centrala Asseco Business Solutions (po zgłoszeniu przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne), […]

Czytaj dalej. Studium w służbie podnoszenia jakości kształcenia

Życzenia na Dzień Kobiet

Najserdeczniejsze przyjmijcie życzeniaZamiarów i marzeń spełnienia,W działaniu i w pracy – sukcesu.Niech szczęście pilnuje Waszego adresu,Jak wierny cień trwa obok stale,Niech sprzyja Wam wytrwale. Tego życzą koledzy z Studium Nauk Podstawowych

Słuchacze studiów podyplomowych już po obronach. Gratulujemy!

W dniu 22 stycznia 2022 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przeprowadzono obrony prac uczestników studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego przestrzegając zasad sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Słuchacze studiów podyplomowych pod kierunkiem swoich promotorów (prof. dr hab. Kazimierza Szmyda i dr Barbary Lulek) prezentowali wyniki swojej działalności naukowo-badawczej.  […]

Czytaj dalej. Słuchacze studiów podyplomowych już po obronach. Gratulujemy!

Nie tylko dydaktyka

Pracownicy Studium Nauk Podstawowych co rok angażują się w nowe swoje aktywności nie tylko w działalności dydaktycznej. Prowadzą różnego rodzaju projekty, organizują szkolenia, kursy, opracowują materiały dydaktyczne zarówno na stronę uczelnianego portalu e-learningowego lecz również artykuły naukowe, prowadzą prace badawcze. Od października 2021 r Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie weszła […]

Czytaj dalej. Nie tylko dydaktyka