Uwaga studenci I roku

Studenci zainteresowani uczęszczaniem na lektorat języka niemieckiego lub rosyjskiego w ramach grup międzyinstytutowych są proszeni o kontakt z Kierownik Studium Języków Obcych mgr Anną Świst (anna.swist@kpu.krosno.pl) lub zgłoszenie u prowadzącego zajęcia w czasie pierwszych zajęć lektoratowych wynikających z harmonogramu, nie później niż do 8 października 2020.