Lektorat języka niemieckiego i rosyjskiego

Studenci zainteresowani kontynuacją języka niemieckiego i rosyjskiego w ramach lektoratu proszeni są o zgłoszenie się do lektorów języka obcego w czasie pierwszego tygodnia zajęć. Pozostałe osoby będą realizować zajęcia języka angielskiego.