Kursy wyrównawcze z języka angielskiego dla studentów I roku

15 listopada rozpoczęły się 30-godzinne kursy wyrównawcze dla studentów I roku. Ich celem jest wyrównanie różnic w poziomie znajomości języka w grupach językowych. Zajęcia odbywają się według harmonogramu poniżej. Studenci mogą dołączyć też do kursów realizowanych dla innych kierunków, jeśli mają problem z dostosowaniem terminu do swoich zajęć.

HARMONOGRAM KURSÓW WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wtorek

Kierunek: Marketing internetowy
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: mgr Joanna Krochmal
Miejsce: sala 6, ul Kazimierza Wielkiego 4

Środa

Kierunki: Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: mgr Elżbieta Baran
Miejsce: sala 8B, ul Wyspiańskiego 20

Czwartek

Kierunek: Pedagogika
Godzina: 9:00 – 11:15
Prowadzący: mgr Sylwia Widota-Brońska
Miejsce: sala 106, ul Rynek 5, Studium Języków Obcych

Kierunek: Zarządzanie
Godzina: 13.15-15.30
Prowadzący: mgr Elżbieta Pawlik
Miejsce: sala 3B, ul Wyspiańskiego 20

Piątek

Kierunek: Informatyka
Godzina: 10.15-12:30
Prowadzący: mgr Agnieszka Kasprzyk
Miejsce: sala 103, ul Rynek 5, Studium Języków Obcych