Konsultacje w sesji poprawkowej

W czasie trwania sesji poprawkowej (1 -15 września 2020) istnieje możliwość uzyskania brakującego zaliczenia lub poprawy oceny z egzaminu z języka obcego. Studenci mogą kontaktować się bezpośrednio z lektorem poprzez platformę E-student lub email celem ustalenia terminu, miejsca i formy zaliczenia.