Język angielski w medycynie

Studium Języków Obcych rozpoczęło realizację kursu specjalistycznego języka angielskiego w pielęgniarstwie i medycynie dla pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku Pielęgniarstwo.

Kurs jest prowadzony jest w ramach programu podnoszenia kompetencji dla kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i zarządzającej, wchodzącego w skład projektu  „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie” .