O Studium


Studium Języków Obcych realizuje zajęcia lektoratu języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KPU w Krośnie.
Lektoraty języków obcych są prowadzone w zakresie ogólnym ( poziomy B1, B2 lub C1) lub specjalistycznym, w zależności od poziomu grupy, kierunku studiów i programu studiów. SJO oferuje również płatne, ogólnodostępne kursy językowe Academia i możliwość zdawania egzaminów na certyfikaty językowe w Wewnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym British Council