Seminarium branżowe „(Nie)bezpieczni w sieci?”

W dniu 17 marca br. w ramach X Targów Pracy PANS w Krośnie odbyło się seminarium branżowe pt. „(Nie)bezpieczni w sieci?”. Wydarzenie ma charakter cykliczny i towarzyszy Targom od 2017 r.


Tegoroczne seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Partnerem wydarzenia była firma EXATEL. Wśród gości seminarium nie zabrakło przedstawicieli firm z regionu (m.in. zaszczycili nas obecnością przedstawiciele firmy INNERGO i STIMO), dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, pracowników uczelni oraz studentów. Swoją obecnością seminarium zaszczycili także dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS – Rektor PANS w Krośnie, dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju PANS w Krośnie oraz pan Tomasz Soliński – zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Spotkanie miało na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat zagadnień związanych z bezpiecznym poruszaniem się środowisku teleinformatycznym. Gościem specjalnym seminarium był pan Kamil Suska, zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa firmy EXATEL, który pokazał uczestnikom, że niewystarczająca dbałość o systemy informatyczne może doprowadzić do przejęcia sieci w zaledwie 34 minuty.
O tym, że bezpieczeństwo to nie tylko zapory ogniowe lub sieciowe przekonał słuchaczy pan Piotr Długosz dyrektor generalny STIMO. Natomiast siłę systemu bezpieczeństwa, ale i jego najsłabsze ogniwa przedstawił pan Łukasz Włodarczyk, specjalista rozwiązań sieciowych firmy INNERGO Systems.
Pan Adrian Gładysz, przedstawiciel firmy SafeDocs, zwrócił uwagę, że wiele osób nie dostrzegałoby potrzeby ochrony informacji, gdyby nie przepisy prawa, które do tego zobowiązują. Scharakteryzował krótko przepisy prawne, które definiują standardy bezpieczeństwa.


O bezpieczeństwie naszych danych decyduje mocne hasło oraz dodatkowe narzędzia wspomagające logowanie. Pan Radosław Gołąb, pracownik Zakładu Informatyki PANS w Krośnie specjalista systemów sieciowych i bezpieczeństwa informacji, opowiedział, jak podnieść bezpieczeństwo podczas logowania.
Ostatni z prelegentów, pan Daniel Biały, pracownik Zakładu Informatyki PANS w Krośnie specjalista systemów sieciowych i bezpieczeństwa informacji, przestawił jak zbudować środowisko pracy, żeby czuć się w nim bezpiecznie. Opowiedział, na jakie elementy bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę. Pokazał też, jak łatwo zmanipulować ludzi, wykorzystując proste techniki inżynierii społecznej.
Podczas seminarium poruszono ważne problemy dotyczące pracy w sieci. Podjęto próby odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy możemy czuć się bezpiecznie, korzystając z zasobów sieciowych, jak postępować, żeby czuć się bezpiecznie, oraz od kogo i od czego zależy nasze bezpieczeństwo w sieci.


Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz gościom za udział w seminarium.